Biznes i Turystyka

Strona główna

 Najnowszy Numer

 Kontakt

Oficyna Wydawnicza
Rem Script Sp. z o.o.
ul. J. Olbrachta 118 D lok. U1
01-373 Warszawa
tel/fax: (22) 825 54 19
www.biznesiturystyka.com.pl
redakcja@biznesiturystyka.com.pl

Redakcja Prenumerata Czytelnicy Tematyka Reklama
szukaj artykułu / numeru Zobacz całe archiwum

 Czytelnicy

Sposób dystrybucji:
Sprzedaż w salonach Kolportera na dworcach lotniczych i kolejowych cał‚ego kraju.
Sprzedaż zewnętrzna w sieci EMPiK.
Wysyłka bezpł‚atna do firm-odbiorców oferty branży turystycznej.

W odróżnieniu od wię™kszoś›ci czasopism dostę™pnych na rynku kierowanych do tzw. ogół‚u, Biznes i Turystyka poza tradycyjną… ofertą… dla osób zainteresowanych podróżami adresowany jest do firm korzystających z oferty branży w zakresie turystyki biznesowej i korporacyjnej. Ze szczególnym uwzglę™dnieniem firm organizujących dla swych pracowników: wyjazdy motywacyjne, integracyjne, szkoleniowe. Wysył‚ka bezpł‚atna dla tej grupy jest najistotniejsza z punktu widzenia zał‚ożeń„ wydawniczych i redakcyjnych Biznes i Turystyki i bę™dzie utrzymywana, a w miarę™ możliwoś›ci podniesienia nakł‚adu zwię™kszana.

 Hotele

 Restauracje

 Biura podróşy

 PrzewoĹşnicy

 Polecamy