Biznes i Turystyka

Strona główna

 Najnowszy Numer

 Kontakt

Oficyna Wydawnicza
Rem Script Sp. z o.o.
ul. J. Olbrachta 118 D lok. U1
01-373 Warszawa
tel/fax: (22) 825 54 19
www.biznesiturystyka.com.pl
redakcja@biznesiturystyka.com.pl

Redakcja Prenumerata Czytelnicy Tematyka Reklama
szukaj artykułu / numeru Zobacz całe archiwum

 Redakcja Biznes i Turystyka

Kwartalnik "Biznes i Turystyka" istnieje od 2000 roku (od 2006 roku jako kwartalnik)

Wydawca:
Oficyna Wydawnicza Rem Script Sp. z o.o.

Dyrektor Wydawnictwa:
Robert Krzyżanowski
(tel. kom.: 602 272 205)

Adres redakcji:
ul. Jana Olbrachta 118 D lok. U1
01-373 Warszawa
tel./fax: (22) 825 54 19
e-mail: redakcja@biznesiturystyka.com.pl
Zespół‚

Stał‚a współ‚praca: Mał‚gorzata Larecka, Marzena Sokoł‚owska, Alicja Micuł‚a, Grzegorz Micuł‚a, Andrzej Klajn, Jarek Kret, Ireneusz Wojciechowski, Sebastian Wieczorek, Andrzej Piotrowski
Redaktor Naczelny: Robert Krzyżanowski
Zast. Red. Naczelnego: Anna Dł‚użewska
Sekretarz Redakcji: Małgorzata Rychcik
Korekta: Dorota Rosińska

Opracowanie i druk

Pracownia graficzna Rem Script

 Hotele

 Restauracje

 Biura podróşy

 PrzewoĹşnicy

 Polecamy