Biznes i Turystyka

Strona główna

 Najnowszy Numer

 Kontakt

Oficyna Wydawnicza
Rem Script Sp. z o.o.
ul. J. Olbrachta 118 D lok. U1
01-373 Warszawa
tel/fax: (22) 825 54 19
www.biznesiturystyka.com.pl
redakcja@biznesiturystyka.com.pl

Redakcja Prenumerata Czytelnicy Tematyka Reklama
szukaj artykułu / numeru Zobacz całe archiwum

 Reklama w Magazynie Biznes i Turystyka

1 strona
210/275 mm
(format po obcię™ciu)

1/2 strony
105/275 mm
(format po obcię™ciu)

1/3 strony
70/275 mm

1/4 strony
210/69 mm

 Kontakt w sprawie reklamy

Oficyna Wydawnicza Rem Script
ul. Jana Olbrachta 118 D lok. U1
01-373 Warszawa
tel./fax: 22 825 54 19
redakcja@biznesiturystyka.com.pl

 Hotele

 Restauracje

 Biura podróşy

 Nowe technologie

 Polecamy